Ai întrebări despre autovehiculul tău Chevrolet?

Vrei să îţi cumperi un autovehicul nou?

Soluţia este programul ELV de la Chevrolet.

Când vine momentul despărţirii.

Toate lucrurile bune au un sfârşit. Suntem siguri că autoturismul dumneavoastră v-a oferit multe bucuri de-a lungul anilor, dar când vine momentul despărţirii, noi vă oferim soluţia.

La Chevrolet suntem angajaţi să ne onorăm obligaţiile legale – printre care, angajamentul de reciclare. Vom prelua de la dumneavoastră gratuit* vehiculul a cărui durată de viaţă a expirat, ceea ce va permite ca 85% din vechiul dumneavoastră autoturism să fie reciclat sau recuperat.

Ce spune legea?

Producătorii de vehicule trebuie să asigure, individual sau prin contracte cu terţe părţi preluarea de la ultimul deţinător al vehiculelor pe care le-au introdus pe piaţă, atunci când acestea devin vehicule scoase din uz. În acest scop, producătorii de vehicule vor asigura individual sau prin contracte cu terţe părţi puncte de colectare.

Modul de lucru la Chevrolet

Colectarea

Ultima persoană care deţine autoturismul îl duce la cel mai apropiat centrul de colectare contractat de Chevrolet. Acolo autoturismul este verificat şi se eliberează un Certificat de Distrugere/Dezmembrare (CoD), de care este nevoie pentru radiere.

Pre-tratarea şi depoluarea

Mai întâi se demontează bateria, iar airbag-urile se neutralizează. Apoi automobilul este golit de toţi carburanţii şi de alte lichide funcţionale (de ex. lichid de frână, fluide pentru condiţionarea aerului, uleiul de motor şi de transmisie).

Dezmembrarea

Autoturismul este apoi dezmembrat şi componentele sunt re-comercializate ca piese folosite, sau sunt utilizate ca bază pentru piesele reprelucrate. Restul componentelor sunt reciclate dacă sunt viabile economic.

Depozitare

Materialele periculoase sunt colectate şi expediate la centrele specializate pentru recuperarea sau eliminarea în siguranţă.

Dezintegrare/Dezmembrare

Carcasele pretratate sunt livrate la o unitate de dezmembrare care separă ELV în segmente şi le sortează pentru reciclarea sau recuperarea ulterioară.

Tehnologia post-dezintegrare/dezmembrare (PST)

Materialul rămas este procesat utilizând diferite tehnologii (magnet, curent turbionar, flotaţie) pentru extragerea fracţiilor de material care poate fi utilizat ca materie primă secundară valoroasă.

Reciclarea/Recuperarea

Fracţiunile de material de la dezintegrator şi de la instalaţiile PST pot fi reciclate (de ex. ca înlocuitor de cărbune în furnale, mijloace de dehidratare în instalaţiile de canalizare) sau recuperate în industria cimentului. Acest proces permite o recuperare de 85% din vehicul şi reduce drastic cantitatea de reziduuri din mediu.

Proiectare orientată spre reciclare

Strategia de proiectare orientată spre reciclare a Chevrolet Europe este un element important al responsabilităţii asupra produsului.